Begeleiding passend onderwijs

Home > Diensten > Begeleiding passend onderwijs

We geven in verschillende vormen ondersteuning in PO, VO en MBO om onderwijs passend te maken. Veel scholen hebben de basis goed op orde, maar missen soms (tijdelijk) de tijd en/of expertise om al hun kwetsbare of zorgleerlingen voldoende aandacht te geven. Wij hebben die expertise in huis en kunnen vaak snel meedenken en direct ‘leveren’ in onder meer:

1. IB-ondersteuning
De tijd die IB’ers tot hun beschikking hebben staat onder druk, terwijl de hoeveelheid werk die op hen afkomt niet minder wordt. Onze IB-ondersteuner kan (delen van) werkzaamheden uit handen nemen, daar waar onvoldoende tijd is of wanneer een IB’er even uit de roulatie is: te denken valt aan het schrijven van ontwikkelingsperspectieven, aanvragen van arrangementen, co-teaching en het maken van kind-analyses.

2. Studiebegeleiding voor zorgleerlingen
In sommige klassen zit een aantal zorgleerlingen waarvan verwacht mag worden dat zij een diploma kunnen behalen. Deze leerlingen ontwikkelen echter bepaalde vaardigheden onvoldoende, vaak vanwege al langer bestaande overtuigingen vanuit hun ASS of ADHD of andere factoren. Het doel van onze inzet is gericht op het inzicht krijgen en versterken van de executieve functies van deze leerlingen. De leerlingen worden intensief begeleid in de aanpak van hun (huis)werk, het verbeteren van hun executieve functies en het aanleren van noodzakelijke schoolse vaardigheden. De pedagogen van het Expertisecentrum zijn op het gebied van de executieve functies ervaren en deskundig en brengen hun kennis en handelingsadviezen ook over op docenten en mentoren. Door middel van wekelijkse kennisoverdracht behouden de mentoren zelf de regie over hun leerling en tegelijkertijd wordt hun handelingsrepertoire uitgebreid.

Wilt u meer weten over Begeleiding passend onderwijs?

Meer informatie over Begeleiding passend onderwijs