Taal- en NT2-ondersteuning

Home > Diensten > Taal- en NT2-ondersteuning

Als je de taal onvoldoende beheerst, is het volgen van onderwijs en het optimaal benutten van je capaciteiten vaak lastig. Wij hebben de afgelopen jaren veel NT2- en taaltrajecten gedaan waarin we leerlingen op het juiste niveau brachten voor schrijven, lezen en/of spreken. We hebben specialisten voor zowel taalontwikkeling bij kleuters als MBO-studenten (en doelgroepen daartussenin).

We begeleiden zowel leerlingen en studenten met een taalachterstand als ook leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben geleerd. Met het opheffen van de taaldrempel lag er voor deze (ooit) taalzwakke leerlingen opeens een wereld voor hen open. Daarmee vergroten we hun perspectief om eruit te halen wat erin zit.

Wilt u meer weten over Taal- en NT2-ondersteuning?

Meer informatie over Taal- en NT2-ondersteuning

Wij vertellen u graag meer over Taal en NT2-ondersteuning.