Trajecten voor thuiszitters

Home > Diensten > Trajecten voor thuiszitters

Wij zien en zagen jongeren met allerlei achtergronden en oorzaken die hebben geleid tot thuiszitten. Onze inzet is daarom altijd maatwerk. Het (onderwijs)systeem werkte blijkbaar even niet, dus we tuigen niet opnieuw een systeem op. Samen met de leerling, ouders, school en hulpverleners komt er één plan met één aanspreekpunt. Het plan bevat heldere en realistische doelen, programma van ondersteuning, een planning en evaluatiemomenten.

Succesfactoren

De afgelopen periode heeft ons geleerd dat de volgende factoren van belang zijn voor een succesvolle begeleiding van leerlingen die niet of nauwelijks meer naar school gaan:

 • Sfeer, kleinschalige setting
  We werken in een kleinschalige setting met weinig prikkels en een positieve sfeer. We motiveren en geven complimenten voor het proces.
 • Aanwezigheid
  Deelnemende jongeren zijn veel en vaak aanwezig en dat is voor deze groep leerlingen zeker niet vanzelfsprekend. In veel trajecten haalden we een aanwezigheid van 90% of zelfs meer. En als het een keer niet lukt: elke dag een nieuwe kans.
 • Combinatie expertise gedrag en vakinhoud
  Expertise op gedrag én op vak inhoud is van belang. Met behulp van de (ortho)pedagogische kennis komen we sneller tot een aanpak die werkt en herkennen we beter de grens van de belastbaarheid. Daarnaast hebben (of halen) we ook vakinhoudelijke kennis in huis voor die vakken die de leerling weer oppakt of lastig vindt.
 • Vertragen, versnellen en compacten
  Veel van deze leerlingen hebben een leerachterstand opgelopen. Daarnaast gaan ze niet of nauwelijks naar school en missen dus de voordelen van het krijgen van les. Om de doelstellingen te realiseren helpen we te versnellen of juist te vertragen of de stof zo samen te vatten dat de hoofdlijnen helder zijn, maar zonder de afleiding van teveel details.
 • Structuur, duidelijkheid en mentorschap
  Er is een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden in de begeleiding. Elke leerling heeft een eigen mentor die niet alleen verantwoordelijk is voor de planning van het leerproces van de leerling maar ook verantwoordelijk is voor de communicatie met externen.
 • Neutrale locatie
  De begeleiding wordt gegeven op school of juist op onze, neutrale locatie in Hilversum. Hier ligt geen verleden en zijn wel medeleerlingen, maar geen bekenden die je nieuwsgierig bekijken als je na een periode afwezigheid weer terug op school bent.
Wilt u meer weten over Trajecten voor thuiszitters?

Meer informatie over Trajecten voor thuiszitters