Remedial teaching

Home > Diensten > Remedial teaching

Onze RT’ers komen graag naar de school toe om individueel of in groepjes leerlingen te begeleiden die tijdelijk extra uitleg, oefening en herhaling nodig hebben en om de schoolse vaardigheden aan te leren. Wij zijn ervan overtuigd dat er voor ieder kind altijd een weg is om te leren. Onze remedial teachers zoeken die ‘eigen manieren’ en stemmen de aanpak daarop af. Wij hebben kennis van de leerlijnen en sluiten aan op het juiste niveau.

De expertise van onze RT’ers is niet alleen didactisch, maar juist ook op het vlak van leer- en gedragsproblemen. Onze RT’ers zijn voor korte en langere tijd inzetbaar voor minimaal een dagdeel (vanaf 3 uur). Wij sluiten altijd aan op het onderwijs dat de leerling in de klas krijgt. Onze remedial teaching is daarom inclusief (kennis)overdracht van en naar leerkrachten, het ontwikkelen/aanpassen van een handelingsplan en het op verzoek aanwezig zijn bij overlegmomenten of oudergesprekken.

En of we nu sociaal-emotionele begeleiding geven, een kind helpen met het aanleren van klokkijken; wij realiseren ons dat we elk moment het verschil kunnen maken.

Wilt u meer weten over Remedial teaching?

Meer informatie over Remedial teaching