Klachtenregeling

Een klacht indienen

Expertisecentrum voor Zorg en Onderwijs probeert u en/of uw kind altijd zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij streven naar kwaliteit, een goede samenwerking en duidelijke communicatie. Toch kan het zo zijn dat u niet tevreden bent, bijvoorbeeld omdat er fouten zijn gemaakt of omdat er iets gebeurt waar u het niet mee eens bent. U kunt in dat geval een klacht indienen. Als wij een klacht krijgen, zullen we met u in gesprek gaan om te kijken of we samen tot een oplossing kunnen komen. We zullen altijd serieus aan de slag gaan met uw klacht.

Wie kan een klacht indienen?

Jongeren van 12 jaar en ouder kunnen zelf een klacht indienen. Ouders, verzorgers of voogd kunnen ook namens hun kind een klacht indienen.

Wanneer kan een klacht ingediend worden?

Als u het niet eens bent met de begeleiding, als u ontevreden bent of kritiek heeft op Expertisecentrum voor Zorg en Onderwijs, dan geeft u dat in eerste instantie aan bij de contactpersoon of casemanager. Deze zullen met u in gesprek gaan om samen met u tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt of als u niet met een van hen in gesprek wilt, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie van Expertisecentrum voor Zorg en Onderwijs.

De Klachtencommissie

De Klachtencommissie van Expertisecentrum voor Zorg en Onderwijs bestaat uit drie leden, te weten M. Kestens (voorzitter), J. van Harten en [vacant]. De voorzitter van de Klachtencommissie is niet werkzaam bij Expertisecentrum voor Zorg en Onderwijs. De Klachtencommissie zal uw klacht serieus nemen en zorgvuldig behandelen. De leden van de commissie hebben een geheimhoudingsplicht.

Hoe dient u een klacht in?

  1. U dient schriftelijk een klacht in bij de Klachtencommissie van Expertisecentrum voor Zorg en Onderwijs. Dit kan via info@eczo.nl onder vermelding van Klachtencommissie. U kunt ook een brief sturen naar Expertisecentrum voor Zorg en Onderwijs, ter attentie van de Klachtencommissie, Groest 104, 1211 EE Hilversum.
  2. Binnen 7 werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst en hoort u of de Klachtencommissie uw klacht in behandeling zal nemen.
  3. Een van de leden van de commissie zal contact met u opnemen om de aard van de klacht te bespreken. In het gesprek zal onderzocht worden of een bemiddelingsgesprek mogelijk is tussen u en degene waartegen u een klacht heeft ingediend.
  4. Als een bemiddelingsgesprek gewenst is, zal een lid van de Klachtencommissie hiertoe een voorstel doen. In overleg met u zal besloten worden wie bij het bemiddelingsgesprek aanwezig zullen zijn. Als u tevreden bent over de uitkomst van het gesprek, zal de Klachtencommissie de klacht niet verder in behandeling nemen. De klachtenprocedure is dan afgelopen. Van het bemiddelingsgesprek krijgen zowel u als de Klachtencommissie een kopie.
  5. Als een bemiddelingsgesprek niet mogelijk is of als u niet tevreden bent met de uitkomst hiervan, dan zal de Klachtencommissie uw klacht verder in behandeling nemen. Dit betekent dat een zitting georganiseerd wordt, waarbij u en degene over wie u een klacht heeft ingediend, gehoord worden door de Klachtencommissie.
  6. De Klachtencommissie zal vervolgens u, degene over wie u geklaagd heeft en de directie van Expertisecentrum voor Zorg en Onderwijs op de hoogte stellen van haar oordeel en de eventuele adviezen.
  7. De directie van Expertisecentrum voor Zorg en Onderwijs zal u, binnen een maand na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie, laten weten of zij het eens is met het oordeel van Klachtencommissie en of maatregelen zullen worden getroffen. Daarmee eindigt de klachtenprocedure.