Visie

Ieder kind kansrijk

Visie

Iedere onderwijs-professional of hulpverlener die een kind voor het eerst ziet, heeft een beeld. Een beeld op basis van wat er eerder al gezegd, geschreven of ‘bedacht’ is. Voor een kind met een historie in passend of speciaal onderwijs of zorg is het dossier soms al jarenlang volgeschreven. Onze ervaring is: niet teveel denken, maar vooral doen. Beginnend bij een talent of interesse, bereiken we zoveel meer, dan alleen handelen vanuit eerdere knelpunten. Wij geloven dat die actie juist ook bij veel kwetsbare en zorgleerlingen de enige manier is om verder te komen.

Expertisecentrum visie foto
Consensus en harmonie is niet altijd in het belang van het kind en zijn ontwikkeling. Toch werken er in de (jeugd)zorg en het onderwijs bovengemiddeld veel mensen die bij voorkeur harmonie nastreven. Het zou mooi zijn als er nét iets vaker wordt gezocht naar wrijving, als iemand zegt wat er (soms te lang) ongezegd is gebleven. Dan komt er beweging, dan is er vaak een doorbraak. Wij vragen van onze mensen daarom: wees zuinig op de relatie met de leerling/jongere en andere betrokkenen, maar zeg wat er gezegd moet worden.

Niet een rechte lijn naar het doel is wat ons betreft de norm, alsof er opeens niets meer mag misgaan. Misgaan is daarom ook niet het goede woord. Er gaat niets mis als een kind dat misschien al langere niet goed in zijn/haar vel zit, het even niet ziet zitten. Ons belangrijkste inzicht hierbij is simpel: wij laten onze jongeren niet los, wij grijpen in, maar niet te snel. We laten de tijd zijn werk doen. De pieken en dalen vormen vaak per saldo een opgaande lijn, maar die lijn zie je pas na enige tijd.

PIOS Expertisecentrum Bedrijfsbeeldbank MARIEKEANNEKE Photography Webformaat 11 scaled
Onderwijs en zorg is voor een kind of ouder niet uit elkaar te halen. We hebben dat wel als gescheiden (geld)stromen ingericht met elkaar. Is zorg voorliggend? Is een onderwijsprobleem voorliggend? Logische en terechte vragen, maar voor een bezorgde ouder of wanhopig kind niet zo relevant als er snelheid is geboden. Bijvoorbeeld om een gezin te ontlasten, een klas te beschermen of een leerkracht op de been te houden. We zoeken graag de samenwerking om samen te zien wat er wél kan. Ieder kind kansrijk!

Heb je vragen of wil je samenwerken?