Onderzoek en advies

Home > Diensten > Onderzoek en advies

Goed onderwijs is in Nederland al voor veel kinderen bereikbaar. Toch sluit niet in alle gevallen het onderwijs aan op de behoefte van de leerling. Daar waar het kind niet passend is binnen het onderwijs, helpen wij graag bij het onderwijs passend maken bij het kind en zijn omgeving. Diagnostiek kan nodig zijn om dit beeld scherp(er) te krijgen, zodat hier vervolgens op gehandeld kan worden. Wij geloven dat diagnostiek enkel nuttig en passend is als we tijdens de uitvoering van de diagnostiek persoonlijk handelen, de uitleg van het onderzoek begrijpelijk is en de adviezen bruikbaar zijn in de praktijk. Wij toetsen onze uitkomst dan ook altijd aan deze drie elementen: persoonlijk, begrijpelijk en bruikbaar.

 

Voorafgaand aan het onderzoek

Wij realiseren ons dat we bij diagnostiek niet op een nulpunt binnenkomen, maar dat een onderzoek wordt ingezet omdat er vragen of zorgen zijn ontstaan over de (schoolse) ontwikkeling van een kind. Wij werken graag vanuit die hulpvraag en doen wat er nodig is. De orthopedagoog weet hoe hij onderzoeken en observaties moet uitvoeren en verwerken. Echter, de school en leraren kennen het kind. Het gesprek/de vragenlijst met leerkracht en intern begeleider is dan ook belangrijk onderdeel van onze diagnostiek.

 

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een orthopedagoog, geregistreerd bij de NVO en SKJ. Voor het uitvoeren van een capaciteitenonderzoek gebruiken wij veelal de WISC-V. Voor dit onderzoek (intake, uitvoering, verwerking en advies) rekenen wij gemiddeld 10 uur. Soms is aanvullend onderzoek of observatie noodzakelijk om een compleet beeld te krijgen. In overleg zullen wij dit dan adviseren en uitvoeren.

 

Conclusie en advies

Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat we tijdens de uitvoering en verwerking van het onderzoek we constant de resultaten en bevindingen naast de praktijk leggen. Wat is er mogelijk op school? Wat voor leerkracht staat er op de groep? Wat is er al geprobeerd en wat is haalbaar? Geen standaardadviezen, maar adviezen die passen bij het unieke kind en de unieke leerkracht.

 

Begeleiding

Na het onderzoek kunnen onze orthopedagogen, indien nodig, ook begeleiding geven. Ze hebben verstand van onderwijs en weten wat er op verschillende scholen en leerjaren wordt verwacht. Ze kennen de stof en zijn didactisch sterk én ze hebben de achtergrond om ook kinderen met multi-problematiek de juiste ondersteuning te bieden. Bij begeleidingsvormen kun je denken aan sociaal-emotionele begeleiding, psycho-educatie en faalangstreductie. Ook het geven van remedial teaching en co-teaching zijn onderdelen die wij vaak en met plezier uitvoeren.

Wilt u meer weten over Onderzoek en advies?

Meer informatie over Onderzoek en advies