Voor ouders (particulier)

Home > Diensten > Voor ouders (particulier)

Vanuit het Expertisecentrum voor Zorg en Onderwijs bieden we met name ondersteuning in opdracht van scholen, samenwerkingsverbanden of gemeentes. Bij uitzondering kunnen we soms een leerling of jongere begeleiden op verzoek (en op kosten van) ouders, al dan niet via een Persoons Gebonden Budget (PGB). Als u denkt dat wij uw zoon of dochter kunnen ondersteunen in een bijzondere (school)situatie, dan kunt u contact met ons opnemen via info@eczo.nl.

Wilt u meer weten over Voor ouders (particulier)?

Meer informatie over Voor ouders (particulier)