Voor ouders (particulier)

Home > Diensten > Voor ouders (particulier)

Vanuit het Expertisecentrum voor Zorg en Onderwijs bieden we met name ondersteuning in opdracht van scholen, samenwerkingsverbanden of gemeentes. Bij uitzondering kunnen we soms een leerling of jongere begeleiden op verzoek van ouders via een Persoons Gebonden Budget (PGB). Als u denkt dat wij uw zoon of dochter kunnen ondersteunen in een bijzondere (school)situatie, neem dan contact op met de Intern Begeleider of Zorgcoördinator van de school van uw kind. Deze kan vervolgens contact op nemen met ons bedrijf.

Wilt u meer weten over Voor ouders (particulier)?